Ga naar de inhoud

Verwacht

2023: Artikel in het juninummer van het Archievenblad over versie 2.0 van de Richtlijnen
Preservation Imaging Metamorfoze.

2023: Archiving 2023 Oslo, 19 – 23 juni 2023.

2023: Versie 2.0 van de Richtlijnen Preservation Imaging Metamorfoze.